CHISATO DEL BIAGIO

Nata il: 19 Giugno 2008

HD A, dentatura completa con chiusura a forbice, esente da oculopatie ereditarie

 

 
Natsuryuu Go Yoshino Momijisow Kazusa No Fukuryuu Go Kumomiya Sasagosow Kazusa No Hanaichi Go Kumomiya Sasakosow
Fukudou Go Echigo Suwasow
Mako Go Yasushi Kensha Kazusa No Hanaichi Go Kumomiya Sasakosow
Shinano Benitakahime Go Ina Ooizumisow
Kirara del Biagio Ch Nariaki go del Biagio Ch Airwild's Hideyoshi
Ch Skima del Biagio
Haghinaga del Biagio Ch Kitano del Biagio
Ch Nishiki del Biagio