Tuyan del biagio

Nata il: 18 Ottobre 2000

displasia: HD.A - dentatura completa con chiusura a forbice - altezza: 36cm - esente da oculopatie ereditarie

 

 

Ch Jinriki Go Imabari Miyakosow Kamo No Gen Go Iyo Oomoridou Toyonori Go Mikusa Matsukazesow
Kamo No Suzuhime Go Kamo Se I Yuusow
 Yoshizumi Go Iyo Arayasow Kamui Go Amanogawasow
Terumi Go Yoshuu Nankaisow
Ch Naomi del Biagio Ch Innisfree Andrew del Biagio Ch Chojiro of Unago Kensha
Ch Sakura of Nanbu Iwayamaso
Ch Innisfree Sara del Biagio Ch Chito No Fuji Go
Ch Hanahime Of Hokuso Takayamaco